Update stichting Makkhawitee

Update Stichting Makkhawittee

De stichting

Zoals velen van jullie weten hebben we een aantal maanden geleden Stichting Makkhawitee opgericht. Stichting Makkhawitee is vernoemd naar een meditatiecentrum dat is gevestigd in Thailand en Nederland. De doelstelling van onze stichting is het bevorderen van de beoefening van mindfulness en de positieve effecten daarvan. Dit doen we door het organiseren van evenementen, bijeenkomsten en cursussen. Hiermee proberen we bij te dragen aan een wereld met meer liefde, verdraagzaamheid en respect. We richten ons zowel op particulieren als bedrijven.

De eerste paar bestuursvergaderingen zitten erop en we dachten dat het een goed moment is jullie een update te geven van de ontwikkelingen.

 

Praktische zaken

We zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest met de ‘praktische kant’ van de Stichting zoals de oprichting (met dank aan notariskantoor Van de Oudewertering B.V. te Oegstgeest), opzetten van de boekhouding (met dank aan John Gelens) het zoeken van partners. Inmiddels hebben we hier behoorlijke slagen mee gemaakt en is de Stichting ‘up and running’.

 

De eerste donatie

We zijn verheugd te mogen vermelden dat we onlangs de eerste donatie hebben mogen ontvangen! Laten er vele volgen. Wil je doneren, dan kan dat op het volgende bankrekeningnummer:

NL46 INGB 0007 3598 43 tnv STICHTING MAKKHAWITEE

 

ANBI-status

Een belangrijk doel is het verkrijgen van de zogenaamde ‘ANBI status’. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Een ANBI status zorgt ervoor dat giften van particulieren aan Stichting Makkhawitee tot op zekere hoogte aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Verder helpt de status bij het aanvragen van subsidie zoals bij gemeentes. Sterker nog, een groot aantal organisaties verstrekt alleen subsidie aan instellingen met een ANBI status. De afgelopen tijd zijn we daarom druk bezig geweest met het aanvragen daarvan. We hopen binnen afzienbare tijd goed nieuws te kunnen melden.

 

Samenwerking met partners

We zijn hard op zoek naar partners om samen projecten en evenementen mee op te zetten. Eén van de partners is de Westergasfabriek, waarmee we van plan zijn in juli 2017 een grootschalig evenement te organiseren. Een (gratis) training door de mensen van de Westergasfabriek aan ons bestuur is onderdeel van die samenwerking. We kijken er naar uit deze samenwerking voort te zetten en uit te bouwen.

 

Groeten van het bestuur van Stichting Makkhawitee

Niels de Stürler Boekwijt (voorzitter)

Fleur Mommersteeg (secretaris)

Martijn de Lange (penningmeester)

Danielle Smissaert (bestuurslid)

Marc van der Hoek (bestuurslid)