ALGEMENE VOORWAARDEN MAKKHAWITEE – OVERIGE DIENSTEN DAN OPLEIDING

1. Begrippen

1.1 Aanbetaling: 50% van de Retraite-prijs, die als aanbetaling voor deelname aan de Retraite geldt.
1.2 Algemene Voorwaarden: deze door Makkhawitee gehanteerde algemene voorwaarden, die zijn gepubliceerd op de website van Makkhawitee zijn hier te downloaden.
1.3 Deelnemer: degene die een door Makkhawitee georganiseerde Workshop, Training of Retraite volgt c.q. wenst te volgen bij Makkhawitee.
1.4 Makkhawitee is gevestigd te Oegstgeest aan de Rhijngeesterstraatweg 40-D en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 27330075.
1.5 Abonnement/lidmaatschap: een door Makkhawitee uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Student te betalen c.q. betaald, abonnement/lidmaatschap voor het volgen van Trainingen en andere lessen bij Makkhawitee.
1.6 IM-programma: een pakket van een in overleg vastgesteld aantal trainingen, mogelijk gecombineerd met osteopathie-behandelingen en voedingsadvies
1.7 IM-training: mindfulnesstraining van 2,5 uur waarvan een half uur begeleid en 2 uur zelfstandige training
1.8 Massage: een bij Makkhawitee te geven/gegeven ontspanningsmassage door medewerkers van Makkhawitee of derden
1.9 Retraite-prijs: de totale prijs van de Retraite, inclusief de Aanbetaling.
1.10 Retraite: een door Makkhawitee georganiseerde Retraite.
1.11 Student: degene die les(sen)/trainingen volgt c.q. wenst te volgen bij Makkhawitee.
1.12 Studiemateriaal: Inner Mind lesmateriaal: een syllabus met artikelen, theorie en/of oefeningen die de IM-training of het IM-programma ondersteunen
1.13 Training: een bij Makkhawitee te geven of gegeven training (IM-training of andere training) door Makkhawitee of derden
1.14 Website: de website van Makkhawitee: www.makkhawitee.nl
1.15 Workshop: een bij Makkhawitee te geven of gegeven workshop.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Programma’s, Workshops, Trainingen, Retraites en Massages bij Makkhawitee. Door deelname aan een Workshop, Training of Retraite of het gebruikmaken van een Massage verklaart de Student of Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Makkhawitee kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. Makkhawitee zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

3. Abonnementen, Tienrittenkaart en Losse Trainingen

3.1 Studenten kunnen trainingen volgen op basis van een Abonnement. Ook zijn losse Trainingen beschikbaar.
3.2 Een Abonnement komt tot stand op het moment dat Makkhawitee het verschuldigde lidmaatschapsgeld/maandbedrag van de Student heeft ontvangen.
3.3 Makkhawitee geeft de volgende abonnementen en kaarten uit, ter keuze van de Student:

MAANDABONNEMENT IM-training 1 x per week
Dit lidmaatschap geeft recht op 1 Inner Mind Training per week, te volgen op de dagen en tijden zoals op de Website vermeld.
Geldigheid: 1 kalendermaand.
Dit abonnement loopt automatisch af na 1 volledige maand.

MAANDABONNEMENT IM-TRAINING 2 x per week
Dit lidmaatschap geeft recht op 2 Inner Mind Trainingen per week, te volgen op de dagen en tijden zoals op de Website vermeld.
Geldigheid: 1 kalendermaand.
Dit abonnement loopt automatisch af na 1 volledige maand.

MAANDABONNEMENT IM-TRAINING 3 x per week
Dit lidmaatschap geeft recht op 3 Inner Mind Trainingen per week, te volgen op de dagen en tijden zoals op de Website vermeld.
Geldigheid: 1 kalendermaand.
Dit abonnement loopt automatisch af na 1 volledige maand.

IM-TRAINING VERVOLG 3 MAANDEN 1 x per week
Dit lidmaatschap geeft recht op 1 Inner Mind Training per week, gedurende 3 maanden, te volgen op de dagen en tijden zoals op de Website vermeld.
Geldigheid: 3 kalendermaanden.
De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Dat betekent dat het lidmaatschap vóór de eerste van de maand dient te worden opgezegd. Dit kan door een email te sturen naar info@imcv.nl. De opzegging is definitief wanneer je van ons een email ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben.

LOSSE LES/TRAINING
Dit is een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les/training bij Makkhawitee, anders dan op basis van een abonnement.

4. Betaling, Prijswijziging en Zichttermijn

 

4.1 Een Abonnement, Workshop of Training moet voorafgaand aan de Training of Workshop betaald worden. Betaling kan geschieden via bankoverschrijving, contant of via PIN. Indien de Student via de Website of persoonlijk een Abonnement/Lidmaatschap afsluit wordt de startdatum in overleg vastgesteld vanaf welke datum het abonnement 31 dagen geldig is. De Student ontvangt daarna een factuur van Makkhawitee die voldaan moet worden voorafgaand aan de les of Workshop. Op de factuur worden begin- en einddatum van het Abonnement vermeld.

4.2 Een Massage wordt achteraf gefactureerd en dient via bankoverschrijving, contant of via PIN te geschieden, binnen 14 kalenderdagen na de datum waarop de Massage is gevolgd of gegeven.

4.3 Indien de Student met Makkhawitee overeengekomen is dat het Abonnement/Lidmaatschap in termijnen mag worden betaald, blijft de Student alle termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het Abonnement/Lidmaatschap conform de voorwaarden is geëindigd en het totale verschuldigde bedrag is voldaan.

4.4 De geldende prijzen voor Abonnementen/Lidmaatschappen, Workshops en Trainingen staan altijd op de Website en zijn in te zien bij de praktijkruimte van Makkhawitee. Makkhawitee behoudt zich het recht voor de prijzen van de Lessen, Workshops, Trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in de praktijk van Makkhawitee, en/of door vermelding op de Website, en/of per e-mail.

4.5 Makkhawitee biedt nieuwe Studenten die via de website een Abonnement afsluiten de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos te ontbinden, bijvoorbeeld door een mail te sturen naar info@makkhawitee.nl Makkhawitee zal de Student vervolgens binnen 14 dagen het factuurbedrag zoals omschreven in artikel 4.1 naar rato aan de Student restitueren. Indien de Student geen gebruik heeft gemaakt van het Abonnement, zal het volledige factuurbedrag worden gerestitueerd. Indien de Student wel gebruik heeft gemaakt van het Abonnement, dat wil zeggen: de Student heeft minimaal aan een Training deelgenomen, dan zal het factuurbedrag worden gerestitueerd naar rato van het aantal dagen/trainingen waarna wordt ontbonden. De zichttermijn is uitsluitend van toepassing op nieuwe Studenten, dat wil zeggen: Studenten die het Abonnement voor de eerste maal afsluiten.

5. Trainingsrooster

5.1 Het geldende les-/trainingsrooster staat altijd op de Website. Makkhawitee behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in de praktijk van Makkhawitee, vermelding op de Website en/of per e-mail.
5.2 Makkhawitee behoudt zich het recht voor om een geplande training te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent/begeleider te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.
5.3 Makkhawitee is doordeweeks en op zaterdag gewoonlijk open, maar behoudt zich het recht om op feestdagen de deuren te sluiten.

6. Beëindiging en Opschorting Abonnement

6.1 De Student kan een geldend Abonnement altijd beëindigen. De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Het Abonnement moet vóór de eerste van die volle kalendermaand worden opgezegd. Er vindt geen restitutie van Abonnementsgeld plaats.
6.2 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de Student het Abonnement voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Makkhawitee en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar info@Makkhawitee.nl.

7. Deelname en Betaling Workshop, Training c.q. Retraite en Inschrijfgeld

7.1 Een Deelnemer kan aan een Workshop of Training deelnemen nadat Makkhawitee het volledige bedrag voor deelname aan de Workshop of Training heeft ontvangen.
7.2 Bij deelname aan een Retraite dient de aanbetaling uiterlijk 60 dagen voor de geplande Retraite te worden voldaan. Het resterende bedrag van de totale Retraite-prijs dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande Retraite te worden voldaan aan Makkhawitee. Een deelnemer kan aan een Retraite deelnemen nadat de deelnemer de volledige Retraite-prijs heeft betaald.
7.3 Voor sommige Workshops, Trainingen en Retraites geldt een zogeheten “Vroeginschrijvingskorting”. Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.

8. Workshop: Rooster en Annulering

8.1 Het geldende Workshop-rooster staat altijd op de Website. Makkhawitee behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in de praktijk van Makkhawitee, en/of door vermelding op de Website en/of per e-mail.
8.2 Makkhawitee behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht of te weinig deelnemers. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan de Deelnemer.
8.3 Tot één (1) maand voor de geplande Workshopdatum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@Makkhawitee.nl.
8.4 Tot zeven dagen voor de geplande Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 25,- administratiegeld.
8.5 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande Workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

9. Retraite: Annulering

9.1 Annulering van deelname aan de geplande Retraite kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@Makkhawitee.nl.
9.2 Tot 60 dagen voor de geplande Retraite kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.
9.3 Binnen 60 dagen voor de geplande Retraite-datum kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Retraite-prijs in rekening wordt gebracht.
9.4 Indien de Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de Retraite, wordt de reeds betaalde Retraite-prijs niet terugbetaald.
9.5 Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Retraite, wordt de reeds betaalde Retraite-prijs niet terugbetaald.
9.6 Makkhawitee behoudt zich het recht voor de Retraite te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde Retraite-prijs terugbetaald.

10. Huisregels

10.1 Alle Studenten en Deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van Makkhawitee volgen:

 • Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren.
 • Het is in de meditatie-/trainingsruimte niet toegestaan om te eten of te drinken (uitgezonderd water, of wanneer hier expliciet toestemming voor is gegeven).
 • Draag schone en makkelijk zittende kleding. Houd er rekening mee dat er nog geen kleedruimte aanwezig is.
 • Doe je schoenen uit voordat je een meditatieruimte betreedt.
 • Neem waardevolle spullen eventueel mee de meditatie- of trainingsruimte in.
 • Makkhawitee stelt meditatiematten en -kussens ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze matten en kussens dienen door de Student na gebruik altijd te worden opgeruimd en eventueel schoongemaakt.
 • Voor een optimale rust wordt Studenten en Deelnemers verzocht om tijdens en na de lessen en Workshops niet te praten in de gangen voor de trainingsruimte en in de andere ruimten alleen zachtjes te praten.
 • Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Makkhawitee niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van Studenten en Deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden

10.2 Makkhawitee behoudt zich het recht voor Studenten en Deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 12.1, niet naleven de toegang tot Makkhawitee te ontzeggen en/of het Abonnement/Lidmaatschap van de betreffende Student te beëindigen of de Deelnemer de toegang tot de Workshop te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Makkhawitee aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops, Trainingen, Retraites en/of Massages bij, of verzorgd door, Makkhawitee.
11.2 Makkhawitee zorgt altijd voor Trainingen en Workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een Training, Workshop of Retraite. Door deelname aan een Training, Workshop, of Retraite bij, of verzorgd door, Makkhawitee, aanvaardt de Student en Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Makkhawitee adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
 • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meld dit dan altijd aan de betreffende docent/begeleider vóór aanvang van de Training, Workshop of Retraite.
 • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
 • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

12. Persoonsgegevens

12.1 Makkhawitee verzamelt persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Makkhawitee gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
12.2 Makkhawitee gebruikt de in artikel 14.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Studenten en Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Makkhawitee en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Student geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Makkhawitee, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@makkhawitee.nl. De Student en Deelnemer is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Makkhawitee gebruik kan worden gemaakt.
12.3  Makkhawitee geeft de persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

13.Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

13.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Bij eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Lidmaatschap, Workshop, Training of Retraite, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Makkhawitee zal in eerste instantie geprobeerd worden dit tussen beide partijen, zijnde Makkhawitee en indiener van de klacht, op te lossen. In tweede instantie zullen deze geschillen worden beslecht door een erkende mediator in Oegstgeest/Leiden. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Den Haag.

Algemene voorwaarden meditatieschool/-centrum Makkhawitee – opleiding mindfulnesstrainer

artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Cursusgeld: het cursusgeld van de Opleiding inclusief inschrijfgeld, zoals vermeld op de
Website.
Klant: (i) elke particulier die bij Makkhawitee een meditatieopleiding of (ii) elk bedrijf, elke instelling, of elke particulier die bij Makkhawite een Incompany-/Maatwerkcursus afneemt.
Makkhawitee: Meditatiecentrum/-school
Onderwijsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie, lesmateriaal of enig
ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Opleiding.
Opleiding: een door Makkhawitee verzorgde opleiding, retraite, training, her- of bijscholing, cursus, studie-
of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Makkhawitee verzorgt een
Opleiding in de vorm van een Incompany-/Maatwerkcursus of een Open Lijn-opleiding.
Een Opleiding kan onderverdeeld zijn in één of meerdere opleidingsmodule(s) en kan
verspreid zijn over meerdere opleidingsjaren.
Opleidingsuren: de lesuren die worden gegeven tijdens de opleiding. Retraitedagen vallen niet onder de opleidingsuren.
Overeenkomst op Afstand: een Studieovereenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat
uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in
de zin van art. 7:46a Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).
Studieovereenkomst: een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen
Makkhawitee en een Klant met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door Makkhawitee, al dan
niet ten behoeve van werknemers van die Klant.
Retraitedagen: de retraitedagen vallen niet onder de opleidingsuren. één retraitedag staat gelijk aan 8 opleidingsuren.
Trainingskosten: de trainingskosten van de Opleiding inclusief inschrijfgeld, zoals vermeld
op de Website.
Website: de website van Makkhawitee: www.makkhawitee.nl.
artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Makkhawitee en op alle door Makkhawitee gesloten
    Studieovereenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover
    daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid 3.
2. Door inschrijving voor een Opleiding aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de
    Algemene Voorwaarden. Makkhawitee wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
    van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukke
    -lijk schriftelijk tussen Makkhawitee en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt
    in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communi
    -catie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website).
4. In de gevallen waarin de betreffende Studieovereenkomst en/of de Algemene Voor
    -waarden niet voorzien, zal Makkhawitee een regeling treffen naar redelijkheid.
5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalin
    -gen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige
    bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is,
    zullen Makkhawitee en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een
    bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de
    inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met
    die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.
artikel 3 – Aanbod
1. Makkhawitee brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de Opleiding en/of
    van het Onderwijsmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de Opleiding. Het aanbod
    geeft tevens aan of gebruik van dit Onderwijsmateriaal verplicht is.
3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende
    gegevens:
    a. de wijze van uitvoering van de Studieovereenkomst;
    b. wanneer de Opleiding start;
    c. de voorwaarden waaronder de Opleiding eventueel niet doorgaat;
    d. voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de Opleiding deel te mogen
    nemen;
    e. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
    f. de wijze van betaling; en
    g. de duur van de Studieovereenkomst.
4. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de Studieovereenkomst
    nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de alge
    – mene informatievoorziening van Makkhawitee. Op verzoek van de Klant zal Makkhawitee een
    kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.
5.Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 3 omvat het aanbod bij een Overeen
   -komst op Afstand bovendien de volgende gegevens:
   a.de identiteit en het adres van Makkhawitee, inclusief het bezoekadres van de vestiging;
   b.het recht van de Klant de Studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbin
     -den overeenkomstig artikel 5 lid 1; en
   c.de geldigheidsduur van het aanbod.
artikel 4 – Studieovereenkomst
1. De Klant gaat een overeenkomst met Makkhawitee aan door middel van de inschrijving
    voor de Opleiding. Inschrijving voor een Opleiding vindt plaats (i) per e-mail via het door
    Makkhawitee verstrekte digitale inschrijfformulier, (ii) of telefonisch.
2. De Studieovereenkomst komt tot stand wanneer Makkhawitee de inschrijving voor een Opleiding
    schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop
    Makkhawitee schriftelijk de inschrijving voor een Opleiding aan de Klant heeft bevestigd. Deze
    bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende Opleiding.
3. Bij contactonderwijs wordt onder aanvang van de Opleiding de datum van de eerste
    bijeenkomst verstaan.
4. Makkhawitee is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft aange
   -meld voor een bepaalde Opleiding te laten informeren door derden. Indien de uitkomst
   van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, zal Makkhawitee gerechtigd zijn
   de Overeenkomst te beëindigen.
5. De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Studieovereenkomst
   over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Makkhawitee. Makkhawitee kan aan
   deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.
artikel 5 – Annulering Opleiding
1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding of een bepaalde oplei
   -dingsmodule naar het oordeel van Makkhawitee onvoldoende is, staat het Makkhawitee vrij om met de
   Klant overeen te komen dat de betreffende opleiding of de betreffende opleidingsmo
   -dule op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden
   gevolgd. Indien Makkhawitee en de Klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en)
   dan heeft de Klant het recht de betreffende opleiding of de betreffende
   opleidingsmodule kosteloos te annuleren.
2. Voorafgaand aan de aanvang van een opleiding heeft de Klant het recht de
    betreffende opleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk
    plaatsvinden. Als moment van ontvangst door Makkhawitee van de annulering geldt in het
    geval van (i) een brief: de datum van de poststempel, en (ii) een e-mail: de verzendda
    -tum van de betreffende e-mail. De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste)opleiding
    geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van
    de annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 3 en lid 4.
3. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 2 geldt (onverminderd de bedenk
    -tijd zoals bedoeld in artikel 6 in geval van een Overeenkomst op Afstand indien van
    toepassing) dat Makkhawitee gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
    a.bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opleiding: 10% van
    het Cursusgeld of de Trainingskosten met een minimum van EUR 50,-. Bij annulering van een retraite
    in het buitenland worden ook kosten voor ticket(s) en boekingskosten van EUR 75,- in rekening gebracht.;
    b.bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de Open Lijn-
    opleiding: 25% van het Cursusgeld of de Trainingskosten;
    c.bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de Open Lijn-
    opleiding: 50% van het Cursusgeld of de Trainingskosten; en
    d.bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Open Lijn-opleiding: het
    totale Cursusgeld of de totale Trainingskosten.
4.In geval de Klant een opleiding annuleert nadat deze door Makkhawitee is verplaatst
    op verzoek van de Klant zoals bedoeld in artikel 6 lid 7, geldt dat Makkhawitee gerechtigd is de
    volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
    a.bij annulering in de periode tussen de datum van verplaatsing en twee weken voor
    aanvang van de verplaatste opleiding: 50% van het Cursusgeld of de Trainingskosten; en
    b.bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de verplaatste
    opleiding: het totale Cursusgeld of de totale Trainingskosten.
5.In geval de Klant een opleiding annuleert nadat deze door Makkhawitee is gewijzigd op
   verzoek van de Klant zoals bedoeld in artikel 6 lid 8, geldt dat Makkhawitee gerechtigd is de volgend
   kosten bij de Klant in rekening te brengen:
   a.bij annulering in de periode tussen de datum van de wijziging en twee weken voor
   aanvang van de gewijzigde opleiding: 50% van het Cursusgeld of de Trainingskosten van de Open
   opleiding waarvoor de Klant oorspronkelijk (dus voor de wijziging) stond ingeschreven, tenzij het
   Cursusgeld of de Trainingskostenvoor de gewijzigde opleiding meer bedragen dan het Cursusgeld of de
   Trainingskosten voor de oorspronkelijke opleiding, in welk geval 50% van
   het Cursusgeld of de Trainingskosten van de gewijzigde Opleiding in rekening worden gebracht; en
   b. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de gewijzigde opleiding: het totale
   Cursusgeld of de totale Trainingskosten van de Open Lijn-opleiding waarvoor de Klant oorspronkelijk
   (dus voor de wijziging) stond ingeschreven, tenzij het totale Cursusgeld of de totale Trainingskosten
   voor de gewijzigde opleiding meer bedragen dan het totale Cursusgeld of de totale Trainingskosten
   voor de oorspronkelijke opleiding, in welk geval het totale Cursusgeld of de
   totale Trainingskosten voor de gewijzigde Opleiding in rekening worden gebracht.
6.Annulering door de Klant van een Incompany-/Maatwerkopleiding kan uitsluitend
   plaatsvinden voordat Makkhawitee met de uitvoering van die Incompany-/Maatwerkopleiding
   is begonnen. De annulering van een Incompany-/Maatwerkopleiding kan uitsluitend
   schriftelijk plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven met bericht van
   ontvangst (‘handtekening retour’) gericht aan Makkhawitee. Als moment van ontvangst door
   Makkhawitee van de annulering geldt de datum van de poststempel. Als bewijs van de annulering
   geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door Makkhawitee. De geplande aanvangsdatum
   van de Incompany-/Maatwerkopleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de
   hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 7.
7.In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 6 geldt dat Makkhawitee gerechtigd is de
   volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
   c.bij annulering na totstandkoming van de Studieovereenkomst, en indien geen
   sprake is van sub b, c of d van dit artikel 5 lid 7: 20% van de kosten van de
   Incompany-/Maatwerkopleiding;
   d.bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de eerste bij
   -eenkomst: 25% van de kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding;
   e.bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst:
   50% van de kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding; en
   f.bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: de
    totale kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding.
artikel 6 – Beëindiging/verplaatsen Opleiding
    Studieovereenkomst
1. Indien de Klant een particulier is, heeft de Klant gedurende 14 kalenderdagen na het
    sluiten van een studieovereenkomst het recht de Overeenkomst op Afstand
    zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een studieovereenkomst die uitsluitend
    betrekking heeft op de koop van Onderwijsmateriaal gaat de termijn van 14
    kalenderdagen in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het inschrijfformulier.
2. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 6 lid 1 dient de Klant het ontvangen
    Onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan Makkhawitee terug te zenden. Makkhawitee is gerechtigd
    de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Klant. Het
    terugzenden is voor risico van de Klant.
3. Geen recht op ontbinding overeenkomstig artikel 6 lid 1 bestaat als de Opleiding is
    aangevangen voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
    Tussentijdse beëindiging Studieovereenkomst
4.Indien de Klant na aanvang van de Opleiding de Studieovereenkomst tussentijds beëindigt,
    bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de Klant aan Makkhawitee betaalde
    of nog verschuldigde bedrag, met uitzondering van (i) hetgeen is bepaald in artikel 6 lid
    5 en 6, en (ii) de kosten voor het (nog) niet geleverde Onderwijsmateriaal.
5.In geval van tussentijdse beëindiging van een meerjarige Opleiding geldt dat alleen
    restitutie van het door de Klant aan Makkhawitee betaalde of nog verschuldigde bedrag plaats
    -vindt voor zover dit (i) betrekking heeft op jaren volgend op het opleidingsjaar waarin
    de tussentijdse beëindiging van de Studieovereenkomst heeft plaatsgevonden en/of (ii)
    voor zover dit geen betrekking heeft op bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden
    voorafgaand aan de tussentijdse beëindiging of modules van de Opleiding waarvan de
    kosten zijn verdeeld over de verschillende opleidingsjaren van de Opleiding. In dat
    geval is de Klant bovendien de meerprijs voor de reeds gevolgde opleidingsjaren en het
    lopende opleidingsjaar aan Makkhawitee verschuldigd, die wordt vastgesteld op basis van de
    kosten voor vergelijkbare, losse (eenjarige) Opleidingen.
6. Restitutie van (een gedeelte van) de kosten van de Opleiding is alleen mogelijk wanneer
    een tussentijdse beëindiging van de Studieovereenkomst het directe gevolg is van een
    ernstige ziekte of calamiteit, waarbij geldt dat Makkhawitee een bewijs daarvan kan verlangen in
    de vorm van een medisch attest of anderszins. Het medisch attest zal in beginsel door de
    behandelend arts worden afgeleverd en zal in ieder geval het volgende vermelden: (i) de
    identiteit en hoedanigheid van degene die het attest aflevert, (ii) de identiteit van degenen die
    de Opleiding volgt, (iii) de oorzaak van de ongeschiktheid van deze persoon om
    de Opleiding te vervolgen, en (iv) de vermoedelijke duur van deze ongeschiktheid.
    Verplaatsen Opleiding
7. Makkhawitee kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een Opleiding verplaatsen
    naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip. De beslissing over
    het al dan niet verplaatsen van een Opleiding ligt uitsluitend bij Makkhawitee. Makkhawitee zal voor de
    administratieve verwerking van een verplaatsing EUR 125,- (exclusief BTW) bij de Klant in
    rekening brengen. De Klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van Makkhawitee tot het
    verplaatsen van de Opleiding deze kosten (tezamen met eventuele andere nog verschuldigde
    kosten van de Opleiding) te voldoen. Onder deze kosten worden in ieder geval de
    kosten van de bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de verplaatsing
    van de Opleiding, waaronder ook de Arrangementskosten, begrepen. Deze kosten
    zullen niet in mindering worden gebracht op de totale kosten van de verplaatste Opleiding.
    Een Incompany-/Maatwerkopleiding kan niet worden verplaatst. De door de Klant in
    overeenstemming met artikel 7 gekozen wijze van betaling blijft ongewijzigd.
    Wijzigen Opleiding
8. Makkhawitee behoudt zich het recht voor om een Opleiding te wijzigen in geval van herpro
    -grammering van de eisen van een Extern Examen of ten behoeve van een kwalitatieve
    verbetering van de Opleiding.
artikel 7 – Betaling
1.Indien de Klant een particulier is, vindt betaling uitsluitend plaats door middel van een
factuur, opgesteld door Makkhawitee.
De Klant dient de betreffende factuur, uiterlijk op de vervaldatum zoals op de betreffende
factuur is vermeld, te voldoen.
2. Indien deze keuzemogelijkheid wordt geboden, kan de Klant de kosten van een Opleiding
in 2 of 4 termijnen of door betaling ineens voldoen. De Klant dient in dat geval
   de gekozen wijze van betaling bij inschrijving voor een Opleiding aan te geven, en deze
   kan na inschrijving voor een Opleiding niet worden gewijzigd. Indien de klant de kosten van een
opleiding in termijnen betaald, worden hiervoor €50,- (betaling in twee termijnen) of €100,-
(betaling in 4 termijnen) administratiekosten in rekening gebracht. Klanten die de kosten van
een opleiding in termijnen betalen zijn verplicht overige betalingstermijnen te voldoen met uitzondering
op artikel 6 lid 7.
3.Indien de Klant geen particulier is, dient betaling plaats te vinden uiterlijk op de verval
   -datum zoals op de betreffende factuur is vermeld.
4.De Klant dient de volledige kosten van een Incompany-/Maatwerkopleiding voorafgaand
   aan de eerste bijeenkomst van de Incompany-/Maatwerkopleiding aan Makkhawitee te hebben
   voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in de opleidingsovereenkomst.
5.Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft
betaald, stuurt Makkhawitee de Klant een betalingsherinnering waarin de Klant de mogelijk
-heid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de Klant niet bin
-nen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Klant zonder
nadere ingebrekestelling in verzuim.
6.De Klant is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de
factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over
de nog openstaande bedragen.
7.Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra kosten die Makkhawitee
moet maken om het aan Makkhawitee toekomende bedrag te innen, voor rekening van de
Klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een
minimum van EUR 115,-. Indien de Klant een particulier is, zullen de extra kosten wor
-den berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving.
8.Indien de Klant een particulier is en de werkgever van de Klant de Studieovereenkomst
mede heeft ondertekend, is en blijft die werkgever, naast de Klant, hoofdelijk aanspra
-kelijk voor al hetgeen de Klant verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan Makkhawitee op
grond van de Studieovereenkomst. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkge
-ver blijft onverminderd van kracht in geval van (tussentijdse) beëindiging van de dienst
-betrekking tussen de Klant en de werkgever.
artikel 8 – Legitimatie
1.Bij inschrijving voor een Opleiding is de Klant verplicht de correcte en volledige naam
van de Klant zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs en, voor zover van toepassing,
de deelnemer die de Opleiding gaat volgen, op het inschrijfformulier te vermelden.
2.Ieder die een Opleiding of cursus volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de Opleiding de
schriftelijke bevestiging zoals vermeld in artikel 5 lid 2 in combinatie met een geldig
legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent of een andere functi
-onaris van Makkhawitee, te tonen.
artikel 9 – Prijs
1.De kosten van iedere opleiding en de betalingswijze (alsmede of voor die
opleiding betaling in termijnen mogelijk is) staan vermeld op de Website.
De Arrangementskosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totalekosten van de Opleiding.
2.Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uit
-sluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, en vrachten) die
gaan spelen na de totstandkoming van de Studieovereenkomst, kunnen door Makkhawitee
worden doorberekend aan de Klant.
3.Indien de Klant een particulier is, en de in artikel 9 lid 2 bedoelde kostprijsverhogende
factoren leiden tot een wijziging van de prijs van een Opleiding binnen 3 maanden na
het sluiten van de Studieovereenkomst, heeft de Klant het recht de Studieovereen
-komst te ontbinden.
4.Makkhawitee zal steeds het toepasselijke BTW-tarief in rekening brengen over de kosten van
het Onderwijsmateriaal, de Arrangementskosten en reprorechten.
5.Een wettelijk erkende Opleiding is vrijgesteld van BTW als gevolg waarvan de Klant geen
BTW is verschuldigd over de kosten van de Opleiding. Makkhawitee is geen wettelijk erkende Opleiding.
De Klant is BTW verschuldigd over de kosten van een niet-wettelijk erkende Opleiding overeenkomstig
het daarop toepasselijke BTW-tarief.
artikel 10 – Aansprakelijkheid Makkhawitee
1.Deelname aan een opleiding is geheel op eigen rekening en risico. De organisatie Makkhawitee is in geen enkele zin aansprakelijk voor schade die direct of indirect is ontstaan na deelname.
2.De aansprakelijkheid van Makkhawitee voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten
of beperkt.
3.De in lid 1 en 2 bedoelde aansprakelijkheid strekt zich eveneens uit tot personen in
dienst van Makkhawitee, dan wel tot personen die door Makkhawitee zijn aangesteld voor de uitvoering
van de Studieovereenkomst.
4. Al het door Makkhawitee ontwikkelde en/of samengestelde Onderwijsmateriaal, de brochures
dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met een Opleiding, is op
zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door Makkhawitee samengesteld. Makkhawitee is evenwel op
geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van
(eventuele) foutieve informatie in het Onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander
werk voortvloeiend uit, of verband houdend met een Opleiding.
artikel 13 – Levering Onderwijsmateriaal
1.Makkhawitee levert het (online) onderwijsmateriaal tijdig voor de aanvang van of tijdens de Opleiding aan de Klant.
2.Alle door Makkhawitee gehanteerde leveringstermijnen van Onderwijsmateriaal zijn naar beste
weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de Studieovereen
-komst aan Makkahwitee bekend waren. Makkhawitee aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor over
-schrijding van de leveringstermijnen.
3.Makkhawitee is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden
vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de Studieovereen
-komst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal Makkhawitee de
Klant hierover zo spoedig mogelijk informeren en zullen Makkhawitee en de Klant trachten tot
een passende oplossing te komen.
4.Bij verzending van Onderwijsmateriaal naar het buitenland worden de werkelijke kos
-ten volgens geldende basistarieven van Post NL berekend, met een opslag van 10% voor
de administratieve verwerking.
artikel 14 – Uitval docent/examenbeoordelaar
1.Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Makkhawitee – voor
zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet
mogelijk blijkt te zijn, zal Makkhawitee de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en
met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding alsnog
zal worden gegeven.
2.In geval van ziekte en/of verhindering van een docent of heeftde Klant geen recht op een
(schade)vergoeding. Makkhawitee zal geen extra kosten in rekening
brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering
van een docent.
3.Een Klant kan niet kosteloos (i) een Opleiding annuleren vanwege de
uitval van een docent, of (ii) de Studieovereenkomst tus
-sentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.
artikel 15 – Vertrouwelijkheid
Makkhawitee, zijn personeel en/of voor Makkhawitee werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte
informatie vertrouwelijk behandelen. Makkhawitee conformeert zich daarbij aan de geldende
privacywetgeving.
artikel 16 – Persoonsgegevens
Makkhawitee verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de
privacy policy van Makkhawitee. De Klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens
worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Makkhawitee.
artikel 17 – Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op
het door Makkhawitee verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel
zijnde boeken) liggen bij Makkhawitee. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Makkhawitee.
artikel 18 – Business partners
Makkhawitee is gerechtigd een Opleiding, in bepaalde regio’s of ten aanzien van bepaalde
Opleidingen, door een door Makkhawitee geautoriseerde business partner te laten verzorgen, in
welk geval de Studieovereenkomst tussen de Klant en Makkhawitee en deze Algemene Voorwaarden
onverkort van toepassing blijven.
artikel 16 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden
1.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de Algemene Voorwaarden door
Makkhawitee worden gewijzigd. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden ten minste
tien kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan bekend gemaakt.
2.Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door
middel van een algemene kennisgeving op de Website.
artikel 17 – Geschillenregeling
1.De Studieovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van
dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
Artikel 18 – Voorwaarden voor het behalen van het opleidingscertificaat
 1. Voor het behalen van het opleidingscertificaat moet de deelnemer minstens 80% van het totaal aantal opleidingsuren en twee retraite dagen hebben gevolgd. Indien de deelnemer hier niet aan heeft voldaan, dient de deelnemer lessen en of retraitedagen in te halen. De kosten hiervan bedragen €17,50 per uur.
 2. Het voltooien van de, in de syllabus, geformuleerde eindopdrachten is een voorwaarde voor het behalen van je certificaat.

 

Deze algemene voorwaarden dateren van oktober 2014